Savetovalište Udruženja za AjurVedu Srbije čine lekari i praktičari Mahariši AjurVede.

Lekari Mahariši AjurVede su sertifikovani lekari zvanične medicine sa dvogodišnjom edukacijom iz AjurVedske medicine.
Lekari Mahariši AjurVede su osposobljeni da praktikuju AjurVedu kao celovit sistem zdravstvene zaštite, koji obuhvata prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju.

Praktičari Mahariši AjurVede su osobe edukovane za savetodavni rad i primenu AjurVede u svakodnevnom životu.
Domen kompetencije praktičara Mahariši AjurVede jeste edukacija klijenata o životnim stilovima u skladu sa tradicionalnim učenjima AjurVede i njenoj primeni u svakodnevnom životu, kao što su npr. dnevna rutina, sezonski ciklusi, ishrana prema konstitucionalnim tipovima, ajurvedski fitness i welness, joga i meditacija.
Sinonimi za praktičar Mahariši AjurVede su: životni trener/life-couch.

Pogledajte listu naših lekara iz Srbije i okoline kao i praktičara Mahariši Ajurvede:

Lekari Mahariši AjurVede / članovi UAS-a (Srbija | Bosna i Hercegovina | Crna Gora | Hrvatska) i Praktičari Mahariši AjurVede

Konsultacije

Pulsna dijagnostika – Nadi Vigjan