USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Naš sajt je ajurveda.rs. Vaš pristup, kao i korišćenje našeg web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite web sajt.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Ajurveda.rs. Takvi linkovi su se koriste da bi Vama pružili što više informacija. Ajurveda.rs ne kontroliše i nije odgovorna za sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ajurveda.rs čuva privatnost svih posetilaca ovog sajta i štiti lične podatke posetilaca. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo Vaše informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

Ovaj sajt možete posetiti bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca web sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje prava za dobijanje besplatne brošure i info-časopisa o Ajurvedi . Ovo činimo putem upotrebe online formulara / newsletter i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti obevezne dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili, zato nikada ne morate ispuniti polja koja nisu obavezna.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru isključivo radi slanja Biltena i radi komunikacije sa korisnicima web sajta ajurveda.rs,  ali ih nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naš sajt koriste “kolačiće” / Cookies. Cookies su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Kolačići / Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje kolačića je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa kolačićima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo kolačiće / cookies isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtom.