Kako se određuje konstitucija um/telo u Mahariši AjurVedi

Tri doše – Vata, Pita i Kafa – predstavljaju polja biološke inteligencije, koja organizuju i upravljaju našom celokupnom fiziologijom. Vata, Pita i Kafa su prisutne u svim živim bićima. Njihov međusoban odnos u čoveku se ispoljava kao njegov jedinstven konstitucionalni tip.

Kada su Doše u ravnoteži, mi smo zdravi. Stoga poznavanje naše konstitucije i održavanje Doša u ravnoteži pomaže osobi da živi u skladu sa svojom prirodom i da održava savršeno zdravlje.

Doša upitnik će Vam omogućiti da utvrdite pribiližan odnos tri Doše u Vašoj konstituciji, kao i da razumete način na koji AjurVeda opisuje konstitucionalne tipove. Imajte na umu da AjurVeda koristi čak tri postupka za utvrđivanje naše urođene prirode (prakriti) i trenutnih neravnoteža (vikriti).

Od ova tri postupka, pulsna dijagnostika je svakako najznačajnija. Stoga Vam preporučujemo da kontaktirate sertifikovanog lekara ili praktičara Mahariši AjurVede i precizno utvrdite Vašu izvornu prirodu, kao i stanje ravnoteže Doša u sadašnjem trenutku.

Doša upitnik će Vam pomoći da prepoznate Vašu dominantnu Došu i njen relativni odnos prema druge dve, manje izražene Doše. Poznavajući prirodu svake od Doša, biće Vam lako da prepoznate lični konstitucionalni tip.


Kako da odgovorim na pitanja u kvizu?

Kada odgovarate na pitanja, prisetite se kakvi ste bili veći deo svog života, npr. pre nekog događaja koji je doveo do vidnih promena u Vašem umu/telu. Ukoliko dva odgovara tačno opisuju neku Vašu osobinu, odaberite onu koju Vam se čini malo tačnijom.

 

  • Telesne građa
  • Težina
  • Oči
  • Koža
  • Kosa
  • Zglobovi
  • San
  • Telesna temperatura
  • Temperament
  • Kada sam izložen(a) stresu

Ako želite da saznate koji je Vaš konstitucionalni tip, molimo Vas da unesete Vašu e-mail adresu u otvoreno polje. Primićete i osnovna uputstva kako da doprinesete ravnoteži svog jedinstvenog konstitucionalnog tipa.

Prihvatanjem ove opcije, saglasnite se da ćete jednom ili više puta mesečno, primati korisne savete za balansiranje doša, kao i zanimljive novosti iz sveta Mahariši AjurVede.