Udruženje za AjurVedu Srbije „Maharišijev koledž za savršeno zdravlje“, osnovano je 25.11.2009. godine sa sledećim ciljevima:

1. Strukovna edukacija članova udruženja

2. Organizovanje načnih i stručnih skupova u cilju unapređenje znanja iz AjurVede i ajurvedske medicine.

3. Uvođenje obrazovanja iz AjurVede u sve nivoe javnog obrazovanja: osnovni, srednji, viši i visoki; kao i osnivanje posebnih srednjih, viših i viosokih škola za AjurVedu

4. Uvođenje preventivnih modaliteta AjurVede u sve nivoe javnog i privatnog obrazovanja

5. Uvođenje AjurVede u sistem javnog i privatnog zdravstvenog osiguranja

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito:

1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti AjurVede i ajruvedske medicine

2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, edukaciju, stručne skupove, savetovanja, tribine, seminare, radionice i druge oblike usavršavanja iz oblasti AjurVede i ajurvedske medicine;

3. Sarađuje sa Ministarstvom zdravlja, univerzitetima, fakultetima iz oblasti zdravstva, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave tradicionalnom medicinom i posebno AjurVedom i ajurvedskom medicinom.

4. Organizuje, sprovodi i podstiče naučna istraživanja iz AjurVede

5. Vrši javnu promociju AjurVede i ajurvedske medicine posredstvom elektronskih i štampanih medija.