Magija Pulsne Dijagnostike

posted in: MAV vesnik | 0

evauacija

MAGIJA SAMOISCELJENJA

Čudesne moći pulsne dijagnostike

 Pulsnom dijagnostikom do savršenog zdravlja

 Ajurveda

Ajurveda je najstariji živi sistem prirodne medicine, neprekinuta medicinska tradicija  koja traje više od 5.000 godina. Prvi puta se pominje u drevnim Vedskim tekstovima, najranijim spisima ljudske civilizacije.

Na sanskritu, „Ajus“ znači „život“, a „Veda“ „znanje“. Ajurveda je, dakle, nauka, znanje o životu. Spoznali su je, u dubokoj meditaciji, drevni vedski mudraci unutar svoje proširene, prosvetljene svesti. Rečnikom vedske nauke, Ajurveda je „a-paurušeja“, nestvorena, večna, uvek dostupna u celosti na svom izvoru – unutar svesti samorealizovanog ljudskog bića.

Posebnost Mahariši AjurVede

Vede su vibracije svesti, vibracije prirodnog zakona i iz njih, iz vibracija čiste, transcendentalne svesti, nastao je čitav pojavni univerzum, sav život.

Tako i Ajurveda ima svoj izvor u svesti. Svest je njen ključni element. Svest je suštinski element samog života i najvažniji element našeg zdravlja.

Zahvaljujući usponu i širenju materijalizma u Indiji, u vreme kolonijalne potčinjenosti, ključne tehnologije razvoja svesti postepeno su nestajale. Mogućnost da se neposredno doživi i trajno održava čista svest, izvor sveukupnog reda u našoj fiziologiji i središnja vrednost zdravlja, postala je nedostupna.

Izgubivši svoju utemeljenost u svesti, Ajurveda je izgubila svoju punu delotvornost. Postepeno, pretvarala se u herbalnu medicinu, prilično efikasnu, ali nepotpunu, što je danas njen prevladavajući vid i u Indiji i na Zapadu.

Obnova AjurVede

Osamdesetih godina prošlog veka, Mahariši Maheš Jogi, indijski mudrac, u okviru obnove celokupnog Vedskog nasleđa, zajedno sa vodećim vaidjama Indije tog vremena, obnovio je izgubljene delove Ajurvede i ponovo ih povezao u jedinstvenu, delotvornu celinu.

Razumevanje izvorne Ajurvede da je bolest – pragjaparadgreška intelekta i da se greška intelekta ispravlja prvenstveno direktnim iskustvom reda unutar naše svesti, jedan je od temelja te obnove. Mahariši je ponovo učinio dostupnom drevnu tehniku Transcendentalne Meditacije, koja omogućuje direktno iskustvo tog polja neograničenog reda, kreativnosti i inteligencije. Svakodnevno iskustvo tog polja uspostavlja sveobuhvatan red na nivou uma, tela i ponašanja. Time se uklanja pragjaparad, greška intelekta, a život dovodi u sklad sa zakonima Prirode.

 Nadi Vigjan – pulsna dijagnostika

Drugi, izuzetno važan segment te obnove, jeste Nadi Vigjan, ili pulsna dijagnostika. Pulsna dijagnostika se danas ne podučava sistematski ni na jednom zvaničnom fakultetu za Ajurvedu u Indiji! Različiti vidovi pulsne dijagnostike sačuvani su u retkim, tradicionalnim porodicama. Mahariši je obnovio i učinio dostupnim sistem pulsne dijagnostike, kako u Indiji, tako i na Zapadu.

Kao i stare, vrlo moćne metode lečenja ajurvedskom aromaterapijom, vedskim vibracijama, svetlosnom terapijom i dr.

 Zašto je pulsna dijagnostika toliko važna?

Pulsacije fiziologije su pulsacije svesti. Svest je primarna, fiziologija je njen materijalni izraz. Zato Ajurveda i definiše bolest kao grešku intelekta. Zbir svih pulsacija svesti, svih pulsacija fiziologije, najjasnije se očitava u radijalnoj arteriji.

Sa tri prsta položena na lokacije Vate, Pite i Kafe na radijalnoj arteriji, iskusan lekar Ajurvede može saznati sve o našem zdravlju, našu Prakriti – urođenu konstitucionalnu prirodu, i našu Vikriti – trenutno stanje ravnoteža i neravnoteža Doša.
Pulsnom dijagnostikom on otkriva kako funkcionišu naši telesni sistemi, organi i najdublji nivoi tkiva. Puls očituje naše emocionalno stanje, socijalne interakcije, i predviđa tok i razvoj našeg zdravlja u vremenu koje dolazi.

Puls nam kazuje koju Došu treba prvo dovesti u ravnotežu i kako. On nas upućuje na izbor ajurvedskih tretmana, kao i na izbor i način primene etarskih ulja u aromaterapiji.

Magija samoisceljenja

Najveća tajna Mahariši Nadi Vigjan (sistema pulsne dijagnostike Mahariši AjurVede), tajna zagubljeno više od 2.000 godina, moćno znanje o isceljujućoj i samoisceljujućoj snazi pulsne dijagnostike – sada je ponovo praktično dostupno jedino u školi Mahariši AjurVede.

Fiziologija je svest koja vibrira. Red i nered, zdravlje i bolest naše vlastite svesti, ogledaju se u redu i neredu naše fiziologije. Bolest je, kaže AjurVeda, Pragjaparad, greška intelekta. Svi postupci Mahariši AjurVede, usmereni su na ispravljanje ove greške intelekta.

Među ovim postupcima, tehnika Transcendentalne Meditacije i Mahariši Nadi Vigjan – pulsna dijagnostika, imaju posebnu ulogu.

Identifikujući svoju vlastitu svest sa neograničenim poljem čiste kreativne inteligencije – Atmom, poljem savršenog reda, poljem savršene inteligencije i energije, praktičar pulsne dijagnostike uspostavlja red na svim nivoima svog uma i tela.

Kada čita svoj sopstveni puls, njegova pažnja bezazleno počiva na pulsu – ukupnosti vibracija svesti, na celini njegove fiziologije. Ovaj postupak sistemtski dovodi u ravnotežu sve tri Doše – Vatu, Pitu i Kafu, čime se podstiče moćni proces samoisceljenja.

Vrhunska tajna

Uspostavljanjem reda u sopstvenoj fiziologiji, trajno stanje reda se povratno uspostavlja i na nivou svesti. Postupkom čitanja sopstvenog pulsa, mi kreiramo Ođas, zajedništvo – savršenu ravnotežu Vate, Pite i Kafe.

Budući da su um i telo jedno, kreiranjem Ođasa, mi kreiramo zajedništvo Rišija, Devate i Čandasa (opažača, opaženog i procesa opažanja – subjekta, objekta i procesa percepcije koji ih povezuje). Ovo zajedništvo svesti, u terminima Ajurvede, naziva se Samhita. Kada je Samhita svesti potpuno probuđena i trajno oživljena, iskustvo Apsolutne vrednosti života postaje trajno – iskustvo o kojem govore svi veliki majstori svih duhovnih tradicija, tokom večnog koridora vremena.

 Na taj način, Mahariši Nadi Vigjan je ne samo najefikasniji postupak dijagnostikovanja neravnoteža u istoriji medicine, moćan postupak kojim podstičemo svog uma i tela, već i najnapredniju tehnologiju razvoja najviših stanja svesti.

 

I ako želite da naučite Nadi Vigjan….

Još danas, možete da se prijavite na tečaj Čitanja sopstvenog pulsa za dobro zdravlje.

Tečaj pulsne dijagnostike