Rezolucija 2. Međunarodnog ajurvedskog kongresa

posted in: MAV vesnik | 0

IAVC London

DRUGI MEĐUNARODNI AJURVEDSKI KONGRES

1-2 april 2017, London

REZOLUCIJA

Drugi Međunarodni Kongres Ajurvede održan od 1-2. aprila 2017. u Londonu, Engleska, bio je jedan od najznačajnijih skupova ajurvedskih eksperata održan do danas izvan Indije, i predstavlja nastavak uspeha Prvog Međunarodnog Kongresa Ajurvede, održanog u Roermondu, Holandija, u aprilu 2015. Ove godine Kongres su zajednički organizovali Međunarodna Fondacija za Mahariši AjurVedu, Sveindijski Ajurvedski Kongres i Međunarodna Akademija za Ajurvedu, a domaćin je bila Maharišijeva Fondacija, UK.

Padma Bhušan (najviše odlikovanje Indije) Vaidja Devendra Triguna, predsednik Sveindijskog Ajurvedskog kongresa, Dr Subhaš Ranade, predsedavajući Međunarodne akademije za Ajurvedu i Dr Rainer Piha, predsedavajući Međunarodne Mahariši AjurVeda Fondacije, bili su u funkciji tri predsednika Kongresa. Kongresu je predsedavao patron, Dr Toni Nader, MD, PhD, MARR.

Kongres je bio počastvovan prisutnošću g. Šri Šripad Naika, ministra AYUSH-a, vlade Indije, zajedno sa delegacijom visokog ranga Ministarstva, uključujući i među-sektorskog sekretara g. Ranđita Kumara.

300 delegata iz 55 zemalja, uključujući vladine zvaničnike, vodeće lekare, naučnike i stručnjake, koji su predstavili i razmenili svoje nalaze, studije slučajeva, a takođe dali i produbljene analize indijskog sistema prirodnog sistema zdravstvene zaštite.

Međunarodna Fondacija za Mahariši AjurVedu, Sveindijski Ajurvedski Kongres i Međunarodna Akademija za Ajurvedu, zajedno su doneli sledeću Rezoluciju:

  1. Kontaktirati sve Ajurvedske koledže i univerzitete u Indiji, kao i širom sveta i predstaviti im potpunu i autentičnu ajurvedu, koja je zasnovana na svesti, podržanu Maharišijevim sveukupnim znanjem o Ajurvedi, uključujući Transcendentalnu Meditaciju, pulsnu dijagnostiku, zdravstvenu zaštitu orijentisanu na prevenciju, kolektivne mere zdravstvene zaštite (uključujući grupnu praksu Maharišijevih tehnologija svesti), strategije za unapređenje okolinskih uticaja kroz druge Vedske discipline, kao što su Sthapatja Veda, Đotiš i Jagja, i najavažnije od svega, istinski integrativnu zdravstvenu zaštitu; kao i otvorenu ponudu za saradnju na zajedničkoj implementaciji ovog pristupa u njihov nastavni program.
  1. Raditi sa, podržavati i promovisati inicijativu Ministarstva AYUSH, da se osnuje katedra na svakom univerzitetu, u svakoj zemlji – katedru koja će služiti kao središnje mesto za istraživanja u Ajurvedi, za razvoj tečajeva, edukaciju i praksu u toj zemlji.
  1. Sarađivati sa indijskim Ministarstvom AYUSH i ambasadama Indije, da bi se podržala ekspanzija Ajurvede širom sveta, razvojem specifičnih programa za svaku zemlju. Ovo će uključivati identifikaciju prepreka za širenje Ajurvede izvan Indije, kao i rešenja za uklanjanje ovih prepreka, uključujući, na primer, prevazilaženje izazova u područjima izvoza i dostupnosti preparata Ajurvede; ohrabrivati kompanije zdravstvenog osiguranja da pokrivaju troškove ajurvedskih tretmana; kao i podršku istraživanjima u oblasti Ajurvede u svakoj zemlji.
  1. Preporučiti Ministarstvu AYUSH-a, vlade Indije, da osnuje „Međunarodnu Federaciju za Ajurvedu i Jogu“, čija će odgovornosti biti propagiranje znanja i prakse Ajurvede i Joge, širom sveta, u koordinaciji sa kancelarijom u New Delhiju, Indija.
  1. Formirati međunarodni akreditacioni bord za Ajurvedu, kako bi se osigurali da se standardi i sve-obuhvatna priroda Ajurvede i njenih mnogih pomoćnih disciplina uspostave i održavaju u područjima obrazovanja, istraživanja i praktične primene.
  1. Povezati se sa vlastima u različitim zemljama, kako bi se generisala svest o Ajurvedi i kako bi se ohrabrile da koriste principe i praksu Ajurvede, radi boljeg zdravlja i blagostanja građana tih zemalja.
  1. Zadobiti podršku i saradnju sa vlastima u različtim delovima sveta, za promociju i praksu Ajurvede.
  1. Raditi sa lokalnim zajednicama u svim zemljama, kako bi se podržala primena principa i prakse Ajurvede u svakodnevnom životu ljudi.
  1. Razviti, promovisati i dodeljivati Maharishi Mahesh Yogi Dhanvantari Award for Ayurveda, u znak specijalnog priznanja za izvanredna postignuća u propagaciji Ajurvede i progresa prema stvaranju društva bez bolesti. Dve takve nagrade će se dodeljivati na svakom Kongresu, od sada nadalje, jednu za pojedinca iz Indije, originalni dom Ajurvede, a jednu za pojedinca iz ostatka sveta.
  1. Da bi se nastavila tradicija i u cilju nastavka uspeha Prvog i Drugog Međunarodnog Kongresa Ajurvede, odlučeno je da se Treći Međunarodni Kongres Ajurvede održi u Brazilu, kao odgovor na ljubazan poziv Ministarstva zdravlja Brazila, sa početkom 18 aprila 2018 i u trajanju od pet dana. Sledeći Kongres će se održati u Dubaiju 2019, u zak priznanja za vodeću ulogu UAE u podršci razvoja integrativne zdravstvene zaštite. Izražavamo nadu da će u budućnosti jedan ili više univerziteta i/ili vladinih departmana zemlje domaćina, biti suorganizatori i ko-sponzori Kongresa.

Potpisali predsednici Kongresa:

Padmabhushan Vaidya              Prof Dr Subhash Ranade         Dr Rainer Pciha

Devendra Triguna                       Predsednik, Inernational            Predsednik,                     Predsednik, All-India Ayurvedic     Academy of Ayurveda                Inernational Maharishi   Congress; President,  National      Pune, India                                Maharishi AyurVeda      Academy of Ayurveda, Ministry                                                      Foundation, Netherland, of AYUSH, Government of India