maharisi joga
Mahariši Joga Asane

Tečaj Mahariši Joga Asana pruža obuhvatno razumevanje prirode Joge – sjedinjenja invidualnog i kosmičkog života – kao i praktične obuke u položajima Joge i vežbama disanja koje podstiču integraciju duha i tela, tako što podržavaju i podstiču zdravlje, dovodeći život u sklad sa Prirodnim zakonom.
Joga znači jedinstvo, a stanje Joge predstavlja potpuno umirenje aktivnosti uma, sve dok se um i telo u potpunosti ne sjedine. Izvođenje Mahariši Joga Asana je idealan način pripreme za praksu Transcendentalnu Meditaciju, koja omogućuje umu da doživi stanje Joge.
Uz praktičnu obuku u položajima Joge i vežbama disanja, teme tečaja uključuju i sledeće:

maharisi joga2
• Joga i integracija svih aspekata života
• Bhagavad-Gita kao vrhunski spis Joge
• Naučna istraživanja koja validiraju blagotvorno delovanje Joga položaja
• Viša stanja svesti – kao ispunjenje prakse Mahariši Joge
• Otkriće Veda i Vedske književnosti u ljudskoj fiziologiji
• Razvoj stanja Joge kroz programe Transcendentalne Meditacije i TM-Sidhije
• Oživljavanje inteligencije na svim nivoima fiziologije praksom Joga položaja i vežbi disanja

Molimo vas da ponesete laku i komotnu odeću radi izvođenja Joga Asana.
Cena tečaja: 18.450 din (dinarska protivvrednost od 150 Evra)
Za više informacija, kontaktirajte nas na contact@ajurveda.rs