Serija tečajeva Mahariši AjurVede namenjena zdravlju porodice
Tečaj 1:
Zdrava, srećna majka i beba

baby and motherSerija tečajeva Mahariši AjurVede namenjena zdravlju porodice, tečaj 1 – „Zdrava, srećna majka i beba“ – pruža praktična znanja i primerena rešenja u svakoj fazi predzačeća, trudnoće, porođaja i postnatalne nege, koju zdravstveni radnici mogu ponuditi budućim roditeljima, sa stanovišta Mahariši AjurVede.
Tečaj je razvila međunarodna grupa iskusnih pedijatara, opstetričara, ginekologa i medicinskih sestara iz nekoliko zemalja, kroz učestvovanje aromaterapeuta i specijalista drugih relevantnih aspekata holističkog, integrativnog pristupa zdravlju Mahariši AjurVede, u saradnji sa čuvenim lekarima Mahariši AjurVede iz Indije – čija porodična tradicija u AjurVedi datira hiljadama godina unazad.

PROGRAM TEČAJA

BLOK 1: Optimalizovanje zdravlja budućih roditelja u periodu predzačeća, što je osnova razvoja zdrave i srećne bebe. Preporuke Mahariši AjurVede za oba roditelja u cilju jačanja i uspostavljanja ravnoteže između duha i tela. Priprema za zdravo začeće uključuje i određivanje tzv. „Muhurte“ (najpovoljniji trenutak začeća).

baby and motherBLOK 2: Zdravo začeće i prirodan porođaj. Program preporuka za ishranu i životni stil prati trudnoću i menja se iz meseca u mesec, sa prikladnim vežbama, masažama, etarskim uljima, itd. Uporedo, poklanja se primerena pažnja ulozi oca i njegovim potrebama.


BLOK 3:
Postnatalna nega, kako bi se obezbedila najbolja nega i za majku i za dete – čime se obezbeđuje udobna i srećna sredina i položu temelji za zdrav, srećan život deteta. Detaljna uputstva koja se odnose na svaki aspekat postnatalne nege za oba roditelja i bebu.

BLOK 4: Prevencija neravnoteža i obnova ravnoteža kroz multimodalni pristup zdravlju Mahariši AjurVede – u cilju stvaranja savršenog zdravlja. Obuka lekara u svim praktičnim aspektima nege majke i deteta o načinu upotrebe biljnih preparata Mahariši AjurVede i dijetetskih suplemenata. Ovo uključuje obimno, praktično znanje o održavanju dobrog zdravlja majke i zdravom razvoju njenog deteta.

KOME JE NAMENJEN

baby and motherTečaj je namenjen ženama, zdravstvenim radnicima zainteresovanim da promovišu ovo dragoceno znanje. I dok se praksa Transcendentalne Meditacije preporučuje svim učesnicima tečaja, to nije uslov za učestvovanje na tečaju. Od učesnika se očekuje da nauče Transcendentalnu Meditaciju tokom tečaja, ili po završetku tečaja, kako bi stekli zvanje konsultanta. Razvoj viših stanja svesti je najvažniji aspekat Mahariši AjurVede i bitan je za uspeh „Programa za majke i bebe“. Više od 350 naučnih istraživanja dokumentuju blagodati programa Transcendentalne Meditacije za um i telo.

Dužina trajanja: 33 dana celodnevne edukacije u kontinuitetu
Cena tečaja: Molimo proveriti

Voditelj tečaja: Mr sci.med dr Grdana Marković Petrović, specijalista socijalne medicine, lekar Mahariši AjurVede
Dr Gordana Marković Petrović

Mr sci.med dr Gordana Marković Petrović, specijalista socijalne medicine, lekar Mahariši Ajurvede
Dr Gordana Marković Petrović je završila poslediplomsku edukaciju iz Mahariši Ayurvede u Beogradu, nakon čega se, u oblasti Ajurvede, dalje usavršavala u Indiji, Holandiji, Švajcarskoj i Austriji. Poseduje veliko iskustvo u radu sa pacijentima.

Pored toga, spada u grupu retkih žena lekara iz celog sveta koje su imale privilegiju da završe edukaciju Happy, Healthy Mother and Baby, koja se bavi pripremom za začeće, sterilitetom, ajurvedskim tretmanom različitih disbalansa u reproduktivnom sistemu žene i muškarca, zdravom ishranom i rutinom tokom trudnoće, pripremom za porođaj i negom majke i bebe nakon porođaja.

Svoje profesionalno znanje je nadogradila i edukacijama u oblasti geštalt psihoterapije i metoda tradicionalne medicine, uključujući akupunkturu.