Simona Sebišanović

„Transcedentalna Meditacija je probudila ono najbolje, duboko skriveno u meni. Kao čarolijom, oslobodila me je većine strahova i negativnosti. Svet je, u mojim očima, postao bolje mesto.
Veličanstvena TM!“