EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Program za sticanje licence iz Ajurvede
Dvogodišnja profesionalna edukacija
iz Mahariši AjurVede u IV Faze i 18 blokova/modula

Svaki od blokova u edukaciji iz Mahariši AjurVede je tematski celovit i pokriva potpuno i na praktičan način odabrane aspekte Mahariši AjurVede.
Po završetku svakog od blokova, lekari stečeno znanje mogu odmah, delotvorno primeniti u svojoj praksi.
Prva dva bloka pružaju pregled različitih pristupa Mahariši AjurVede, njene osnovne principe i upotrebu kliničkih protokola za najčešće bolesti.

Sadržaj Blokova 1 i 2

* Temeljna načela Ajurvede (Doše, Dhatui, Agni, Ođas, Ama) * pulsna dijagnostika * ishrana * dnevna i sezonska rutina * režimi ponašanja pacijenta * radionica iz dijagnostičkih metoda (procena pacijenata: individudalna konstitucija i bolest – Prakriti/Vikriti) *
Posebnost Mahariši AjurVede je otkriće svesti u osnovi fiziologije, kao i primena ovog znanja u prevenciji i lečenju.

Prevencija, dijagnoza i terapija se podučavaju u svakom pojedinačnom bloku, tokom celokupne edukacije i to sukcesivno sve dublje i detaljnije – u odnosu na prirodu bolesti i njene razvojne faze.

VODITELJI KURSA

Dr Walter Moelk edukacijaDr Walter Moelk, direktor Međunarodnog centra za edukaciju iz Ajurvede, MERU, Vlodrop, Holandija. Zajedno sa Mahariši Maheš Jogijem i najeminentnijim indijskim lekarima ajurvedske medicine 20. veka – Vaidjama, uključujući Dr Brihaspat Dev Trigunu, predsednika Sveindijskog ajurvedskog kongresa, Dr Moelk je formulisao prve sistematske programe edukacije iz Ajurvede za zdravstvene radnike zapadne medicine. Dr Moelk punu deceniju rukovodi programima edukacije u Evropi, SAD i Japanu.Dr Wolfgang Schachinger edukacijaDr Wolfgang Schachinger, predsednik Evropske Asocijacije za Medicinsku Ajurvedu (EURAM-a), direktor i glavni lekar klinike Maharishi AyurVeda Health Center, House der Gesundheit, Ried in Kreis, Austrija, sa 22 godine praktičnog iskustva i više od 3.000 pacijenata godišnje. Dr Wolfgang Schachinger je jedan od najiskusnijih lekara praktičara Ajurvede u Evropi. Na klinici u Ried-u, primenjuju se i procedure medicinske Pančakarme, sofisticirane ajurvedske detoksikacije, što će biti predmet posebne edukacije.
Branko Čičić
Branko Čičić, osnivač i predsednik Udruženja za AjurVedu Srbije „Maharišijev koledž za savršeno zdravlje“, praktičar Mahariši AjurVede, konsultant Mahariši Aromaterapije.


Dr Gordana Marković PetrovićDr Gordana Marković Petrović, Mr sci med. specijalista socijalne medicine, predsednica Sekcije za Ajurvedsku Medicinu Udruženja za AjurVedu Srbije „Maharišijev koledž za savršeno zdravlje“, konsultant programa za prenatalnu, natalnu i postnatalnu negu majke i deteta „Zdrava i srećna majka i beba“


Prevod: Za učesnike tečaja, obezbeđen je simultani prevod.

Iskustva sa prethodnog tečaja:
„Bio je to seminar koji je upotpunio moje znanje i razumijevanje uzročnoposledične veze, koja postoji između čovjeka i prirode, čiji je on dio. Obnovio je i upotpunio sjećanje na to, da je čovjekova homeostaza rezultat svake akcije (misli, aktivnost i- dnevne rutine, načina ishrane, sezone, mjesta boravka….) Posebno je od značaja što se na osnovu pulsne dijagnoze mogu otkriti neravnoteže, prije nego što se bolest pojavi u vidu simptoma i znakova koje otkrivamo savremenim dijagnostičkim sredstvima, a što je od neprocjenjivog značaja za prevenciju. Ovo znanje nam pruža mogućnost da njegujemo i unapređujemo zdravlje, da težimo savršenom zdravlju. Srećna sam, što sam imala priliku da dobijem ovo vrhunsko znanje i hvala svima koji su tome doprinijeli .“
Dr Andrijana Mirković-Kostić, Mr med. sci, spec. kardiologije, specijalna bolnica “Kodra“, Podgorica

„Od srca vam se zahvaljujem na organizaciji tečaja koji je bio izuzetno iskustvo.
Profesor Šahinger je uspeo da nas u materiju, koja je za nas bila prilično nepoznata, uvede postupno i zavodljivo, tako da nismo osetili napor u svaladavanju novih znanja, iako je kurs bio vremenski veoma zgusnut.
Ajurvedska medicina nas uvodi u novi insipiriativni svet koji nam omogućava mnogo personalizovaniji pristup sagledavanju kompleksnosti promena kroz koji prolazi ljudski organizam na svom putu kroz život.
Razumeti te promene znači prihvatiti ih i ponašati se u skladu sa njima.
Radujemo se daljem proširenju znanja iz Ajurvedske medicine.“
Dr Tatjana Stojšić, specijalista nefrologije, Subotica

„Pre svega bih ja vama želela da čestitam na fenomenalno organizovanoj edukaciji i da vam se zahvalim što ste omogućili da se ona održi u našoj zemlji. Zaista smatram privilegijom činjenicu da sam bila deo ove grupe. Bez preterivanja, mislim da je ovo najbolji kurs na kome sam do sada bila, a zaista sam bila na dosta njih. Najjači utisak mi je činjenica da je predivno i ogromno gradivo tako sjajno sistematizovano i prezentovano, da je kurs bio maksimalno sadržajan, ali ipak neopterećujući. Jedva čekam nastavak.“
Mr sci. med dr Gordana Marković Petrović, specijalista socijalne medicine, Beograd

„Kada se sveukupna inteligencija Prirodnog zakona – Veda – oživi u fiziologiji, uspostavlja se savršen sklad između funkcionisanja svake pojedinačne ćelije i holističkog funkcionisanja celog tela, između individualne inteligencije i kosmičke inteligencije. U ovom stanju potpune integracije, svaka misao i akcija su spontano u harmoniji sa Prirodnim zakonom i osoba uživa u savršenom zdravlju..“
—Mahariši
Cena edukacije po bloku: dinarska protivvrednost od 150 Evra