DOBRO ZDRAVLJE KROZ PREVENCIJU
prevencija1
Uklanjanje osnove za nastanak bolesti, tako što će se život dovesti u sklad sa Prirodnim zakonom pomoću uravnoteženih dnevnih i sezonskih rutina, personalizovane ishrane i razvoj viših stanja svesti.
“Prevencija je spontana sposobnost prevencije kršenja Prirodnog zakona kroz sve misli, govor i akcije.” —Maharishi

Svrha ovog tečaja je steći obuhvatno razumevanje o prevenciji lošeg zdravlja, tako što se sva područja života dovedu u harmoniju sa Prirodnim zakonom.prevencija2Teme tečaja uključuju:


• samo-odnosna svest, kao osnova prevencije bolesti
• potpno metabolisanje iskustva radi prevencije bolesti
• održavanje ravnoteže u fiziologiji radi prevencije
• važnost dobrog varenja i metabolizma radi prevencije
• važnost uranotežene ishrane za prevenciju
• održavanje harmonije između pojedinca i univerzuma kroz zdrave dnevne i sezonske rutine
• Mahariši Đotiš i Mahariši Jagja za prevenciju budućih neravnoteža
• ponašanje koje podupire prevenciju, tako što podržava evolucionarne i hraneće kvalitete Prirodnog zakona
• jačanje imunog sistema
• obrtanje procesa starenja
• sprečavanje problema kolektivnog zdravlja unutar na nivou nacije i na nivou sveta

Cena tečaja: 18.450 din (dinarska protivvrednost od 150 Evra)
Za više informacija, kontaktirajte nas na contact@ajurveda.rs