pulsna

TEČAJ ČITANJA SOPSTVENOG PULSA ZA DOBRO ZDRAVLJE
Tečaj u 16 lekcija
“Život u skladu sa Prirodnim zakonom je osnova savršene ravnoteže pulsa – apsolutno savršenstvo ravnoteže, a to je Samhita Rik Veda, Ustav Univerzuma” – Maharši

“Puls svakog čoveka treba da bude izraz apsolutne ravnoteže” – Mahariši

Opis tečaja

Tečaj pruža svakom polazniku tečaja temeljit uvid u čitanje sopstvenog pulsa, uključujući sve potrebne teorijske i praktične aspekte
Teme tečaja uključuju:
• Osećanje i čitanje stepena ravnoteže u pulsu
• Osećanje i čitanje uticaja kosmičkih ciklusa u pulsu
• Osećanje i čitanje neravnoteža u pulsu; progresivni stadijumi neravnoteže i zaštitna uloga inteligencije sopstvenog tela koja se reflektira u pulsu
• Uzroci i posledice neravnoteže; obnavljanje i održavanje ravnoteže ispravnom ishranom, kao i dnevnim i sezonskim rutinama

Vođeni od strane Vaidje Đagdiš Vaidje, čuvenog lekara Mahariši AjurVede, razumećete i steći iskustvo u čitanju sopstvenog pulsa, a takođe i saznati kako da tokom čitavog života održavate zdravlje u ravnoteži.

„Ovo je drugi puta kako pohađam tečaj o pulsu. Prepun je suštinski važnog i praktičnog znanja. Čitanje pulsa je kao gledanje u ogledalo. Upoznajete samog sebe, kao i najbolji način da se tretirate. Ovaj tečaj vam daje snagu, samopuzdanje i kontrolu nad sopstvenim zdravljem. Vaidja Vjas je izvanredan i inspirativni učitelj. Učenje je učinio jednostavnim, praktičnim i stvarnim. Volela bih da ponovo pohađam ovaj tečaj i najtoplije ga svima preporučujem.“
– Angela, UK
Cena tečaja: 18.450 din (dinarska protivvrednost od 150 Evra)
– Za više informacija, kontaktirajte nas na contact@ajurveda.rs