U čemu se sastoji ajurvedska konsultacija i koliko traje?

posted in: Pitanja i odgovori | 0

Konsultacija u Mahariši AjurVedi traje, približno, 45 minuta.

U konsultaciji se koriste tri tradiconalna vida dijagnostike: nadi vigjan,prašanam i daršanam, odn. čitanje pulsa, uzimanje anamneze i inspekcija. Svaki od ova tri vida dijagnostike pruža dragocene podatke o stanju zdravlja, vrsti i stepenu neravnoteža klijenta.
Na primer, pulsna dijagnostika nam pruža informaciju o urođenoj prirodi osobe, tzv. prakriti, zatim o trenutnom stanju ravnoteže doša, Vate, Pite i Kafe (vikriti). Pomoću nje otkrivamo lokacije neravnoteža u subdošama (pod-došama), promene u dhatuima (tkivima), kao i procese koji se trenutno odvijaju u fiziologiji.

Uz pomoć anamneze saznajemo o životnim stilovima osobe, kao što su san, ishrana i aktivnosti, kao i to koliko su usklađeni sa ritmovima prirode – stubovima ravnoteže zdravlja.
Inspekcija građe pokreta, kože, jezika, očiju pruža nam važna dopunska saznanja o konstitucionalnom tipu, prisutnosti i vrsti toksina, i sl.
Kada se odredi dijagnoza, ajurvedski lekar ili konsultant daju klijentu odgovarajuće preporuke.

O kakvim preporukama je reč?

U zavisnosti od vrste neravnoteža, lekar (konsultant) daje klijentu preporuke o najprikladnijim modalitetima Mahariši AjurVede za njegovo, specifično stanje. Lekar može da posavetuje usavajanje izvesnih promena u ishrani, dnevnoj rutini, dijetetske suplemente, praktikovanje tehnike za redukciju stresa, kao što je vežba tehnike Transcendentalne Meditacije, lake telesne vežbe, kao što su Mahariši joga asane, neki od vidova aromaterapije (direktnu inhalaciju, komprese, kupke, ulja za masažu i sl.).